Szczecin, dnia 17.09.2021 r.

ZAPROSZENIE

do udziału w projekcie

Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”,

którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie

w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa ZachodniopomorskiegoWojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie

w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie

oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach

zaprasza

wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie
pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi
którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie
w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Termin składania deklaracji udziału w projekcie: do 30 września 2021 r.

Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia oraz na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/Realizator Projektu

Pliki do pobrania

Zadanie finansowane w ramach środków z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego